Acte necesare pentru dosarul de executare silita

  • cererea de executare silită
  • titlul executoriu în original
  • taxa de timbru

Acte necesare pentru comunicarea unei notificari

  • notificarea în 3 exemplare
  • cererea adresată executorului judecătoresc
  • taxa de timbru